sâmbătă, 8 martie 2014

Impecabila Lovitură a Muştei Călăreţe

Despre moarte şi morţi s-au scris infinite rânduri şi nu sunt lacrimi să plângă regretele celor rămaşi în urmă. Însă nu la fel de mulţi sunt cei care pot spune că s-au împrietenit cu doamna cu trupul descărnat, acoperit de-o pelerină neagră ponosită ca un giulgiu plin de putregai scos dintr-un mormânt antic. Ea şi coasa ei au scris cea mai sinceră şi nealterată istorie şi tot ea şi coasa ei ştiu să o povestească cel mai bine. Ba chiar le face plăcere, în ciuda convingerii generale că doamna în negru ar fi mută ori tăcută.
Însă ca oricare membru funcţional al societăţii, doamna cu coasa are şi duşmani. Desigur, s-ar crede că există mulţi care se tem de ea, dar în acelaşi timp ar vrea să o ştie trecută în nefiinţă, asemeni celor pe care îi răpeşte, la rândul ei, dintre cei vii. E drept că şi asta ar complica puţin lucrurile, pentru că oamenii vor să scape de multe şi mulţi, iar cum trecerea în nefiinţă este calea cea mai simplă şi fără de întoarcere, ar putea renunţa cumva la serviciile doamnei cu coasa?
Într-o vreme de restrişte, când oamenii se temeau din ce în ce mai mult că o vor întâlni şi vor părăsi prea curând împărăţiile lor din această lume, a apărut de nicăieri un aliat neaşteptat: călare pe un cal cu trupul cadaveric, aproape descompus, o muscă propovăduia calea nemuririi şi pretindea că îi poate învăţa pe oameni cum să trăiască veşnic, începându-şi discursurile cu aceeaşi frază: „eu sunt mântuitorul vostru, am venit să readuc speranţa lumii voastre muritoare” – spunea ea, privindu-şi ascultătorii cu blândeţea unui părinte care îşi regăseşte fiii rătăcitori. Evident, o astfel de apariţie, poate mai sumbră decât moartea însăşi, nu prezenta prea multă încredere publicului larg şi nu puţini o trimiteau la ospiciu, la tartorul de dedesubt ori chiar la origini, însă pentru ceilalţi avea putere de convingere tocmai prin prisma faptului că era o muscă – şi nu orice fel de muscă, ci una călare pe un cal care ar fi trebuit să fie de mult oale şi ulcele.
Şi cum viaţa era cea care le aducea fericire oamenilor, mulţi se adunau să îi asculte discursul funerar ca un prohod, dar profund ca o evanghelie, căutând scăparea de ritualul mortuar şi ce presupunea el. Iar musca, bucuroasă, stătea dreaptă în şa, ţinându-şi mârţoaga în frâu, şi le vorbea ca un preot unei gloate adunate în biserică, enumerându-le numeroasele beneficii ale vieţii veşnice şi povestindu-le experienţe şi pilde din propria-i viaţă îndelungată şi – din spusele ei – îndestulată cu tot ce îşi dorise.
Oamenii rămâneau uimiţi de toate câte li se povesteau, dar mai ales de tonul grav şi apăsat al muştei călăreţe – căci, de ce nu, cine ar fi crezut că ceva care mănâncă atâta mizerie poate produce altceva atât de util şi dorit? Iar cu cât ascultau mai multe, cu atât erau mai consternaţi şi mai dornici să afle teribilul secret al muştei. Dar la fiecare întrebare a lor, la fiecare încercare de a-i descoperi secretul, la fiecare rugăminte înlăcrimată şi la fiecare ameninţare de stârpire şi uz de insecticid, musca rămânea neînduplecată: „toate la timpul lor, stimabililor!” – le spunea ea, privindu-i cu aroganţa unui şef de stat.
Şi îi plimba zi de zi după ea şi mârţoaga ei, din oraş în oraş, din sat în sat, din ţară în ţară, adunând tot mai mulţi discipoli. Ba chiar unii oameni pretindeau că musca le dezvăluise lor secretul şi că o urmează doar pentru a-i ajuta pe toţi cei în nevoie, însă asemeni muştei, pretindeau că „toate vor veni la timpul lor”, stârnind şi mai mult curiozitatea celorlalţi. Unii renunţau, văzând că nu rezolvă nimic, alţii chiar îşi aflau sfârşitul din cauze naturale ori din cauza călătoriei îndelungate. La toate acestea, musca le spunea tuturor: „fiţi puternici, stimabililor, vom ajunge noi şi la capătul călătoriei!” – şi îi privea cu mândria unui conducător de armate.
După un timp, musca şi discipolii ei ajunseră la marginea pământului. Acolo se opriră cu toţii, speriaţi, privind la întinderea infinită de apă din faţa lor. Însă musca îşi continua drumul, ţinând hăţurile cu fermitate în timp ce mârţoaga necheza jalnic. „Dragii mei” – spuse întorcându-se spre oameni, „a sosit timpul să vă pun la încercare credinţa voastră; de m-aţi ascultat cu luare aminte până astăzi, păşiţi cu încredere în apă şi nu veţi păţi nimic, iar de nu, faceţi cale întoarsă şi uitaţi că m-aţi văzut vreodată”. Oamenii, speriaţi, nu puteau recunoaşte că nu ascultaseră cuvintele muştei călăreţe şi crezând că vor pierde şansa de a-i afla secretul, începură să o urmeze în apă.
Pe când musca şi mârţoaga ei dispăreau între valuri, oamenii se chinuiau să îi ajungă din urmă înotând. Dar cuvintele muştei se pierdeau în zgomotul valurilor şi o furtună groaznică se apropia rapid din larg. Îngroziţi, oamenii încercau acum să se întoarcă, dar pe cât se străduiau mai tare să ajungă la ţărm, pe atât era mai greu să înfrunte valurile şi ţărmul părea tot mai departe. Strigau către muscă, implorându-i mila şi ajutorul, ba chiar ameninţând-o că îi vor veni de hac dacă nu îi va ajuta, însă musca nici că se sinchisea.
Într-un târziu, cam pe când îi ajungea şi furtuna, musca apăru în mijlocul valurilor şi cu un râset îi pofti să se salveze singuri: „Ajutaţi-vă, stimabililor! Sau oare ce-aţi crezut? Că secretul vieţii veşnice va veni din partea unei muşte călăreţe? Că muştele vă pot suporta toate mizeriile pe veci? Vreţi viaţă veşnică, dar ştiţi oare ce este viaţa? Felicitări, stimabililor, aţi aflat doar ce nu doreaţi să aflaţi: viaţa este aia care a trecut pe lângă voi în timp ce voi vă străduiaţi să strângeţi tot ce nu veţi lua cu voi pe lumea cealaltă!”

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu